Kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Muigur OÜ, registrikoodiga 12689745, (edaspidi müüja) ja klient, kes vormistab Muigur OÜ hallatavas e-poes http:/www.muigur.ee tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes

1.2. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutustingimustes kokkulepitust.

1.2. Müüjal on õigus mistahes ajal teha e-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.

1.3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

1.4. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

1.5. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun kasutamistingimustega ja täidan neid”, nõustub Klient, et on tutvunud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub toodud tingimustega.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. E-poes kuvatavad fotod toodetest võivad vähesel määral tahtmatult erineda toote tegelikust väljanägemisest.

2.2. E-poes kuvatavad tooted on reeglina laos olemas. Nimetatud Toodete saadavust ei tagata, kuna see võib olla ekslik seoses võimalike tehniliste probleemidega e-poe programmides.

2.3. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

2.4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.5. Tellimuse kinnitus saadetakse kliendile elektronpostiga. Klient on kohustatud enne ettemaksu tasumist kontrollima, et andmed tellimuse kinnitusel vastavad tellimusele. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu tellimuse kinnitusel näidatud summa on laekunud müüja arvelduskontole. Juhul kui tellimuse eest ei tasuta 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse tegemisest, siis on müüjal õigus tellimus tühistada.

2.6. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab e-poe töötaja Kliendiga ühendust hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.

3. Hinnad

3.1. Toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

3.2. Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.

3.3. Kui müüja on e-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1. Palume Teil jälgida tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.2 Kaubad toimetatakse Teieni Eesti Vabariigi piires Itella Smartpost või Omniva vahendusel.

4.3 Väljaspool Eesti Vabariiki toimetatakse kaubad Teieni Omniva vahendusel.

4.4 Kui olete valinud tarneviisiks pakiautomaadi (Itella Smartpost või Post 24) teenuse, siis kauba saabumisel sihtkohta teavitatakse Teid SMS-i teel.

4.5 Kõik laos olevad tooted tarnitakse üle Eesti 1-3 tööpäeva jooksul.

5. Lepingust taganemine enne Poe haldaja poolset lepingu täitmist

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@muigur.ee . E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale müüja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

5.3. Müüja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine müüjale.

6. Tagastusõigus

6.1. Kliendi tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole käesoleva e-poe eritingimus.

6.2. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

6.3. Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele (lisatud pilt, kiri)

6.4. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgeteta.

6.5. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.

6.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine müüjale.

6.7. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud summas üle 10 Euro katab müüja.

6.8. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.

7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).

7.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavale ettevõttele.

7.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.

7.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

7.9. Kasutaja annab müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

8. Pretensioonide käsitlemise kord.

8.1. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Muigur OÜ e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.

8.2. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.

8.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

8.4. Müüja ei vastuta:

  • Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
  • puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
  • toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

8.5. Kui pretensiooni aluseks oleva toote müümine on lõpetatud võtab müüja endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.

Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm: ODR platvorm